Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

Logo Fundusz Sprawiedliwości
Logo Fundusz Sprawiedliwości

NAZWA PROJEKTU: Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 198 900,00 zł

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Fundusz Sprawiedliwości