XL sesja Rady Miasta – 16 lutego

16 lutego, w najbliższą środę, odbędzie się XL sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiana, uzupełnienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/XL/2022 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów przez Gminę Siemianowice Śląskie.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Na monitorze widoczny prowadzący obrady i tablica z wynikiem głosowania
Na monitorze prowadzący sesją przewodniczący RM Adam Cebula

Sesja przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym. Początek – godz. 15.00.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216