Od 16 marca – rejestracja obywateli Ukrainy

Ratusz Miasta
Ratusz Miasta

Od środy 16 marca br. rusza rejestracja obywateli Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Від 16 березня (середа) цього року починається реєстрація громадян України, які від дня 24 лютого 2022 р. приїхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у звʼязку з воєнними діями, які відбуваються на території цієї держави.

Rejestracja będzie polegała na nadaniu numeru PESEL, który ułatwi realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W ramach jednego wniosku osoby pełnoletnie będą mogły uzyskać również profil zaufany umożliwiający załatwianie spraw urzędowych przez Internet,
pod warunkiem, że posiadają adres email oraz numer telefonu komórkowego polskiego operatora.

W celu dokonania rejestracji należy przygotować:

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL (wersja dwujęzyczna dostępna do pobrania);
  • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz dane zawarte we wniosku;
  • Fotografia osoby, która ubiega się o nadanie numeru PESEL, spełniająca wymagania
    jak do wniosku o wydanie polskiego dowodu osobistego. Fotografię będą wykonywane bezpłatnie na terenie Urzędu.

Під час реєстрації особи з України отримають номер PESEL, який допоможе в реалізації ряду послуг. В рамках однієї заяви, повнолітні особи зможуть також отримати Довірений профіль (profil zaufany), який дає можливість, за допомогою Інтернету, вирішувати різні справи в державних установах, за умови, що особа має електронну пошту і польський номер телефону.

Щоб зреалізувати реєстрацію потрібні:

  • Заява для отримання номеру PESEL (ви також можете завантажити заяву у двомовній версії);
  • Документ з фотографією, який підтверджує твою особу, та дані вказані в заяві;
  • Фотографія особи, яка має намір отримати номер PESEL, повинна відповідати вимогам. Фотографію можна зробити безкоштовно на території Управління.

Cały proces rejestracji jednej osoby może potrwać nawet do 30 minut. Aby zatem uniknąć paraliżu działania Wydziału Spraw Obywatelskich, prosimy aby wizytę w Urzędzie zaplanować
na kolejne dni. Czas na dokonanie rejestracji wynosi 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Весь процес реєстрації однієї особи може тривати навіть до 30 хвилин. Заплануйте візит на конкретну дату в Управління у справах іноземців, щоб уникнути паралічу системи. Реєстрацію можна зреалізувати до 60 днів від дня вʼїзду на територію Республіки Польща.

Rejestracja będzie się odbywać w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie

przy ul. Jana Pawła II 10, pok. nr 7, w godzinach pracy Urzędu.

Реєстрація буде відбуватися в Управлінні міста Семяновіце Шльонське (Siemianowice Śląskie) на вул. Яна Павла II 10 (Jana Pawła II 10), кабінет 7, в робочі години Управління.

Autor:

  • Karina Chrzanowska

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska