Pomoc humanitarna dla Ukrainy – informacje Służby Celno-Skarbowej

Plakat z flagą ukraińską
Plakat z flagą ukraińską

Szanowni Państwo,

podmioty, organizacje i instytucje organizujące i wysyłające konwoje humanitarne na Ukrainę powinny przede wszystkim rozważyć współpracę w ramach akcji #PomagamUkrainie – koordynacja pomocy humanitarnej. Uruchomiona została strona https://www.pomagamukrainie.gov.pl/ , za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc. Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie.

Jako Służba Celno-Skarbowa, odpowiedzalna za wywóz towarów z obszaru Unii Europejskiej, chcemy zapewnić szybki, sprawny i skoordynowany transport pomocy humanitranej dla Ukrainy. Jest to możliwe dzięki współpracy firm i organizacji wysyłających taką pomoc, z naszymi funkcjnariuszami wewnątrz kraju i na granicy.

Zapewniamy, że wszelkie procedury zostały maksymalnie uproszczone. Jednak ze względów bezpieczeństwa, również po stronie odbiorców pomocy, pozostaje niezbędne zachowanie podstawowych wymogów, dotyczących wywozu towarów poza naszą wschodnią granicę.

Prawidłowo przygotowania i zgłoszona przesyłka nie będzie oczekiwała na granicy, a pomoc dotrze niezwłocznie do potrzebujących. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady działania.

Pierwsze kroki

Towary unijne o wartości do 1 000 EUR, będące pomocą humanitarną kierowaną na terytorium Ukrainy, mogą być zgłaszane ustnie do procedury wywozu w granicznym oddziale celnym.

W przypadku przesyłek o wyższej wartości, przygotujcie Państwo na piśmie możliwie szczegółowy wykaz towarów, ktore mają być objęte konwojem humanitarnym. Następnie skontaktujcie się z najbliższym oddziałem celnym. Funkcjonariusze poinformują Państwa, czy towary objęte wykazem mogą być uznane za pomoc humanitarną. Dowiecie się Państwo także, jakie dokumenty należy ewentualnie przygotować i jakich formalności dopełnić.

Towary wysyłane w ramach pomocy humanitarnej muszą zostać objęte procedurą wywozu w systemie AES/ECS2. Dlatego niezbędne jest przekazanie do tego systemu elektronicznego zgłoszenia celnego w postaci pliku XML.

Gdzie się zgłaszać

Zasadą jest, że w transporcie drogowym objęcie procedurą wywozu nie odbywa się w oddziale celnym granicznym tylko realizowane jest w wewnętrznych placówkach celnych – ogólnopolska siatka oddziałów celnych, w których takie formalności można realizować dostępna jest na stronie internetowej:

https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/procedura-uproszczona/wytyczne-i-instrukcje/centrum-urzedowego-dokonywania-odpraw-cudo/

Uproszczenia

W drogowych przejściach granicznych w Dorohusku i Korczowej obowiązuje uproszczona procedura obsługi samochodów ciążarowych z pomocą humanitarną dla Ukrainy.
Z formularza mogą korzystać osoby organizujące wysyłkę towarów unijnych, których transport rozpoczyna się nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach członkowskich.

W tym celu należy wczesniej zgłosić przewóz przy pomocy specjalnego formularza, dostępnego na stronie https://www.pomagamukrainie.gov.pl/konwoj. Wypełniony formularz jest automatycznie przesyłany do służb granicznych w Dorohusku i Korczowej. Dokument należy także wydrukować i umieścić w widocznym miejscu, najlepiej za szybą ciężarówki, w kabinie kierowcy. Pojazdy tak oznakowane nie wymagają żadnych formalności w wewnętrznym oddziale celnym.

Aby skorzystać z uproszczeń, należy podpisać dokuemnt profilem zaufanym. Jeżeli organizator transportu z pomocą humanitarną (towary unijne) z innego kraju nie może sam posłużyć się formularzem, ze względu na brak możliwości podpisania dokumentu profilem zaufanym, to powinien skontaktować się z organizacją charytatywną albo instytucją publiczną w Polsce, która może w jego imieniu wypełnić i podpisać formularz (nie jest wymagane pełnomocnictwo).

Powrót samochodów na teren Unii Europejskiej może nastąpić przez dowolne przejście graniczne, z zachowaniem zasad ogólnych.

Ukraińskie środki transportu

Jeśli oczekujecie Państwo na przyjazd ciężarówek z Ukrainy, które mają odebrać pomoc humanitarną, warto wcześniej ustalić, czy przewoźnicy mają zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Jeśli nie, planowany przejazd należy zgłosić
z wyprzedzeniem przez stronę internetową:

Гуманітарний вантаж ПОЛЬЩА (google.com)

Potrzebne dodatkowe informacje ?

Ewentualne wątpliwości, pytania, problemy dotyczące obsługi celnej towarów będących pomocą humanitarną, prosimy kierować do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów na adres e-mail pomagam.ukrainie@mf.gov.pl .

Autor:

  • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska