Słoneczne Siemianowice – przetarg

Rynek z klombami i drzewami, w głębi - ratusz z czerwonej cegły
Ratusz Miejski

Szanowni Mieszkańcy, Uczestnicy Projektu „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – edycja II” Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy na dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) na 183 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i przyłączenie ich do istniejącej sieci energetycznej zasilającej obiekty będące przedmiotem zadania.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 32 760 54 51 – Barbara Manecka

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Barbara Manecka