Delegacja miasta pożegnała Marka Plurę

Kondukt pogrzebowy idący cmentarną aleją
Pogrzeb śp. Marka Plury

We wczorajszej uroczystości pogrzebowej śp. Marka Plury, zmarłego w miniony piątek senatora Platformy Obywatelskiej, uczestniczyli druga zastępca prezydenta miasta Beata Gałecka oraz naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Krzysztof Nos.

Zmarły senator, mimo zmagania się od urodzenia z chorobą postępującego zaniku mięśni, był człowiekiem niezwykle aktywnym, poświęcającym czas, wiedzę, zdolności innym – a w szczególności osobom dotkniętym niepełnosprawnością.

Marek Plura w czasie swojej wieloletniej działalności niejednokrotnie odwiedzał Siemianowice Śląskie, inspirując i wspierając podejmowane tu działania. Patronował np. projektowi „Z taktem i uśmiechem”, kierowanemu do młodzieży, żywo interesował się rozwiązaniami transportu dla osób z niepełnosprawnością, udzielał pomocy w rozwiązywaniu konkretnych, ludzkich spraw.

Był absolwentem Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, z tytułem magistra pedagogiki i psychoterapeutą. Lista aktywności Marka Plury jest wyjątkowo obszerna.

Był m.in. założycielem Stowarzyszenia Dobry Dom, prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, a także przewodniczącym rady programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. Pełnił funkcję zastępcy skarbnika Międzynarodowego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych i wicedyrektora Very Special Arts Poland. W 2002 r. zainicjował Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek, promujący aktywność niepełnosprawnych kobiet. W latach 2006-2007 sprawował mandat radnego Rady Miasta Katowice.

W wyborach europejskich w 2014 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Został uhonorowany tytułem MEP Awards 2019 dla najlepszego europosła w kategorii: zatrudnienie, polityka społeczna i regionalna.

Był członkiem: Związku Górnośląskiego, Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, Stowarzyszenia Dobry Dom, Fundacji Teatru Grodzkiego oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Odznaczony Orderem Uśmiechu, laureatem konkursu Człowiek bez barier oraz Lodołamacze. W Senacie X kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

foto: Arkadiusz Gola, Dziennik Zachodni