Doskonalili wiedzę na kursie PoukłaDANE

Uczestniczki z certyfikatami ukończenia kursu

Siemianowice Śląskie, jako jedyne ze Śląska, a jedne z zaledwie dwunastu miejskich zespołów z całej Polski, zakwalifikowały się do kursu PoukłaDANE organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju SA oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Ten bezpłatny projekt edukacyjny, skierowany do przedstawicieli samorządów, powstał aby zwiększać umiejętności analityczne osób, które na co dzień pracują z danymi. Biorący w kursie pracownicy naszego Wydziału Rozwoju Miasta poznali zasady gromadzenia danych, korzyści wynikające z zarządzania opartego na danych, a także funkcje pełnione przez Pełnomocników Danych Miejskich. Zdobyli też wiedzę dotyczącą opracowywania ścieżki postępowania analitycznego oraz poznali narzędzia wsparcia procesu podejmowania decyzji w oparciu o dane. Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w tworzeniu zespołów analitycznych. Zwieńczeniem warsztatów były finałowe prezentacje rozwiązań.

Udział w kursie stanowił kolejny krok doskonalenia wiedzy i nabywania doświadczenia przez siemianowicką kadrę urzędniczą w szeroko rozumianym obszarze smart city.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216