Program walki ze smogiem

Budynek Urzędu, obok drzewa
Budynek UM w Michałkowicach

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie podaje do publicznej wiadomości informację, iż Rada Miasta Siemianowic Śląskich Uchwałą nr 618/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku zatwierdziła i przyjęła do realizacji dokument pn.: „Program walki ze smogiem w Gminie Siemianowice Śląskie”.

Z treścią Uchwały wraz z uzasadnieniem, jak i z treścią opracowanego dokumentu można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105 w godzinach pracy Urzędu a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie pod adresem:

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007

Autor:

  • Grzegorz Sadkowski, Wydział Ochrony Środowiska

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska