Drugie spotkanie Komitetu Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji na spotkaniu w Dużej Sali siemianowickiego Ratusza

10 sierpnia br. miało miejsce drugie spotkanie Komitetu Rewitalizacji. Przewodnicząca Komitetu Pani Anna Zasada-Chorab otworzyła posiedzenie, przywitała uczestników i omówiła kluczowe cele spotkania. Następnie przedstawiciele zespołu autorskiego „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku” przedstawili prezentację założeń programu oraz omówili wpisane w program projekty kluczowe i uzupełniające. W dalszej części spotkania członkowie Komitetu dyskutowali nad przedstawionym im projektem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”. Komitet Rewitalizacji to ciało opiniotwórczo-doradcze, które wydaje opinie na temat projektu GPR.

Autor:

  • Magdalena Faracik-Nowak | Naczelnik Wydziału Rozwoju UM Siemianowice Śląskie

wprowadzający: Piotr Pindur
foto: Wojciech Mateusiak | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie