Wyniki otwartego konkursu ofert – wychowanie przedszkolne

Ratusz w Siemianowicach Śląskich.
Ratusz Miejski

Wydział Edukacji informuje, że w dniu 28 sierpnia 2023 r. Zarządzeniem nr 3884/2023 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie został określony podmiot, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego, wyłonionego na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, ogłoszonego Zarządzeniem nr 3770/2023 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 13 lipca 2023 r. z późn.zm.

Autor:

  • Małgorzata Kryś, Wydziału Edukacji

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska