Spotkanie Wicemarszałek Senatu RP z Przewodniczącym Rady Miasta

Wizyta Wicemarszałek Senatu RP Gabrieli Morawskiej-Staneckiej (w środku) u Przewodniczącego Rady Miasta Adama Cebuli (po prawej). Po lewej Naczelnik Biura Rady Miasta Danuta Kucharska

We wtorek, 5 września 2023 roku, odbyło się w Urzędzie Miasta kolejne już spotkanie Pani Marszałek Senatu RP Gabrieli Morawskiej-Staneckiej z Przewodniczącym Rady Miasta Siemianowic Śląskich Adamem Cebulą. Ponieważ jednym z omawianych tematów były doświadczenia związane z prowadzeniem obrad w spotkaniu uczestniczyła Pani Naczelnik Biura Rady Miasta Danuta Kucharska. Poza sprawami technicznymi, związanymi z pracą ciał kolegialnych, Pan Przewodniczący podziękował Pani Marszałek za jej osobiste wsparcie oraz pomoc Senatu RP w walce o ceny gazu dostarczanego do firm ciepłowniczych, które zaopatrują mieszkańców w ogrzewanie i ciepłą wodę. Niestety, odrzucenie poprawki senackiej, spowodowało drastyczną podwyżkę czynszu na osiedlu Bańgów i części budynków SSM w Michałkowicach. Szkoła Podstawowa nr 16 również otrzymała podwyżkę z ok. 20 000 zł do ponad 40 000 zł miesięcznie. Rozmawiano również o głównych problemach miasta, budowie oczyszczalni ścieków, problemach szpitala miejskiego itp. Pani Marszałek zaprosiła ponadto siemianowickich uczniów szkół średnich do udziału w debatach organizowanych przez Senat RP. Następnie Przewodniczący Adam Cebula zaprosił na krótki spacer siemianowickimi ulicami poprzez rynek, Centrum Leczenia Oparzeń oraz szpital miejski.

Autor:

  • Adam Cebula | Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich

wprowadzający: Piotr Pindur
foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie