Blisko 50 milionów złotych dofinansowania z RPIS

Ratusz Miejski w Siemianowicach Śląskich.
Ratusz Miejski

Siemianowicki projekt pod nazwą „Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich” otrzyma 49 milionów złotych dofinansowania na inwestycje w strefy przemysłowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje kompleksową budowę i przebudowę układu drogowego na terenach przemysłowych na obszarze Srokowiec w Siemianowicach Śląskich. Zakres robót dla wyżej wymienionej infrastruktury drogowej to w szczególności: projektowanie, budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym m.in. kanalizacją deszczową i oświetleniem. Realizacja tej inwestycji pozytywnie wpłynie na proces rewitalizacji terenów przemysłowych w naszym mieście.

Autor:

  • Magdalena Faracik-Nowak,
    naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

wprowadzający: Adrian Merta