Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Prezydent wręcza dyplom pracownikowi MOPS
Prezydent Rafał Piech wręcza dyplomy wyróżnionym pracownikom MOPS

W piątek w siedzibie Centrum dla Rodzin mieszczącym się przy ul. Wróblewskiego 10 odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

Dzień Pracownika Socjalnego to święto zarówno pracowników socjalnych jak i wszystkich osób zatrudnionych w pomocy społecznej. Jest to święto tych, którzy nieustannie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi, dając mu wsparcie oraz nadzieję na lepsze jutro.

Na zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich uroczystości obecni byli nie tylko pracownicy Ośrodka ale również zaproszeni goście, a wśród nich: Pan Rafał Piech- Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, Pani Beata Gałecka- II Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, Pani Katarzyna Jończyk – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

W spotkaniu uczestniczyły również osoby współpracujące i wspierające działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w tym zasłużona wolontariuszka Pani Grażyna Sobota.

Uroczystość ta była doskonałą okazją do wyróżnienia tegorocznych jubilatów, a także okolicznością do całorocznych podsumowań i refleksji oraz rozmów na temat pomocy społecznej.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność, życzenia i wspólnie spędzony czas w tak wyjątkowym dla nas dniu.

Autor:

  • Agnieszka Rylska, MOPS

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska