LXVI sesja zaplanowana na 5 grudnia

LXVI sesja Rady Miasta zwołana została na wniosek Prezydenta Miasta na dzień 5 grudnia. Odbędzie się ona w sali obrad Ratusza. Początek – godz.13.00. Porządek obrad następujący:

 1. Otwarcie sesji.
  1. Zmiana, uzupełnienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1/LXVI/2023 – określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
   2/LXVI/2023 – częściowej zmiany Uchwały nr 286/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
   z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie (Miastu) Siemianowice Śląskie lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg
  3. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

 • Biuro Prasowe

  Ewa Roch-Wyrzykowska

  e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

  (32) 7605216