Policjanci uczcili swoje święto

Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej gratuluje wyróżnionemu, stojącemu w szeregu funkcjonariuszy
Gratulacje dla wyróżnionych

Święto Policji to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji. 8 lipca uroczystość ta, dla siemianowickich stróżów prawa, odbyła się w Parku Tradycji. W tym roku ma ona szczególny wydźwięk ze względów na obchody 100. rocznicy powstania Policji Województwa Śląskiego. W uroczystej zbiórce jako gość honorowy udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusz Krzystyniak.

Tegoroczne obchody są wyjątkowe, ponieważ przypada 100. rocznica utworzenia Policji Województwa Śląskiego, która działała na obszarze Górnego Śląska przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. W piątek 8 lipca w Parku Tradycji odbyła się uroczysta zbiórka siemianowickich stróżów prawa z okazji Święta Policji. Rozpoczęła się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszowi Krzystyniakowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Grzegorza Pasternaka. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych na służbie funkcjonariuszy Policji oraz zmarłych na skutek zarażenia wirusem SARS-COV-2, w tym szczególnie ku pamięci naszego policjanta asp. Roberta Kotuły.

Następnie gospodarz uroczystości, Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol, przywitał zaproszonych gości, policjantów, policjantki, pracowników komendy oraz rodziny i osoby bliskie mundurowym. Złożył serdeczne życzenia policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji, dziękując za codzienną służbę oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Pan Komendant podziękował również przedstawicielom władz samorządowych za współpracę oraz instytucjom wspierającym pracę naszych policjantów. Po przemówieniu zaprezentowany został spot przedstawiający dzień z służby policjantów różnych pionów, który powstał przy współpracy z Fundacją Grot oraz „Uskrzydlony Fotograf”- Marcin Rzepczyk.

Następnie odbyła się część okolicznościowa, podczas której odczytano wyciągi z rozkazów o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerskim, aspiranckim, podoficerskim i posterunkowych. W tym roku 57 spośród 150 policjantów naszej komendy otrzymało takie nominacje. Najbardziej wyróżniający się w służbach prewencyjnych policjanci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta Pana Rafała Piecha. Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia i zasługi trafiły także do funkcjonariuszy zrzeszonych w NSZZP, które wręczył Vice Przewodniczący NSZZP w Katowicach mł.insp. Grzegorz Kuliberda i Przewodniczący Terenowego Zarządu NSZZP w Siemianowicach Śląskich mł.asp. Arkadiusz Baryluk.

Z okazji 100. rocznicy powstania Policji Województwa Śląskiego, jak również Święta Policji, Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich razem ze swoim I Zastępcą podinsp. Waldemarem Wierzyckim, wręczył pamiątkowe medale dziękując za współpracę i okazywane wsparcie w realizacji zadań Policji. Przy okazji naszego Święta nie sposób było nie podziękować za okazywane wsparcie, włożony trud i zaangażowanie w funkcjonowanie naszej komendy urzędnikom korpusu cywilnego i pracownikom Policji. Prezydent Miasta ufundował z tej okazji upominki, które razem z listami gratulacyjnymi wręczył z Komendantem podinsp. Michałem Szynolem.

Po uroczystych wręczeniach głos zabrał Prezydent Miasta Pan Rafał Piech, Prokurator Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Pani Beata Cedzyńska oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak.

Splendoru całej uroczystej zbiórce dodawała wyśmienita orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod kierownictwem tamburmajora mł. asp. Kamila Markiela.