Środki zewnętrzne. Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2

Zadanie pn. „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2” realizowane w latach 2019-2020 zostało objęte dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osiągnięto następujące efekty rzeczowe i ekologiczne:

– Efekt rzeczowy przedsięwzięcia – masa unieszkodliwionych innych odpadów niebezpiecznych niż odpadów zawierających polichlorowane bifenyle (PCB), azbest i przeterminowane środki ochrony roślin: 1317,581 Mg

– Efekt ekologiczny przedsięwzięcia – masa unieszkodliwionych lub zabezpieczonych innych odpadów niebezpiecznych: 1317,581 Mg

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 8 875 742,12