Zbliża się termin przygotowania sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych

Niedługo zbliża się termin przygotowania sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych, poniżej przypominamy w skrócie jak trzeba się do tego przygotować. Jednocześnie informujemy, że 3 marca Ministerstwo Finansów zawiadomiło o możliwości przedłużenia standardowego terminu składania sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzane zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości. Powinno być podpisane przez osobę sporządzającą (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu.

Komunikat Ministerstwa Finansów, dot. możliwości przedłużenia terminu składania sprawozdania:

https://www.gov.pl/web/finanse/termin-sporzadzenia-sprawozdan-finansowych-za-2020-r

Więcej informacji i porad dotyczących przygotowania sprawozdań organizacji pozarządowych:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-z-dzialalnoscia-gospodarcza-w-2021-roku-instrukcja