Prezydent Rafał Piech z wotum zaufania i absolutorium

Na trwającej jeszcze XXXII sesji Rady Miasta, po debacie na temat raportu o stanie miasta, radni przegłosowali uchwałę udzielającą wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Piechowi. Podobnie po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i odczytaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i poszczególnych komisji, Prezydent Miasta otrzymał od radnych absolutorium.

Dzisiejsza sesja jest pierwszą od 7 maja 2020 roku, która odbywa się nie w trybie online, ale z bezpośrednim udziałem władz miasta, radnych i mieszkańców.

Pełna relacja z całości obrad będzie zamieszczona po zakończeniu sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice