Informacja dla uczestników projektu „Słoneczne Siemianowice”

Zgodnie z § 12 ust. 1, 2 i 8 Regulaminu Programu „Słoneczne Siemianowice. Promocja
i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich. Edycja III”
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie informuje, że złożone dokumenty zgłoszeniowe zgodnie
z regulaminem zostały poddane weryfikacji formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Informujemy, że deklaracje, które przeszły pozytywną weryfikację, zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie i znajdują się na liście podstawowej, w związku z tym nie utworzono listy rezerwowej. Lista pozytywnej i negatywnej weryfikacji złożonych deklaracji do ww. programu jest dostępna w załącznikach poniżej.

W celu weryfikacji przypisanego numeru na liście prosimy o kontakt telefoniczny w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 32/7605 460.

Zgodnie z § 12 ust. 9 regulaminu „Uczestnikowi Projektu przysługuje złożenie odwołania na wynik oceny. Odwołanie w formie zgodnej z zapisami § 11 ust. 6. należy składać do 3 dni od upublicznienia listy. Grantodawca rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni roboczych”.

Autor:

  • Katarzyna Mroczka, Wydziału Ochrony Środowiska
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska