Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – ETAP 2

NAZWA PROJEKTU: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – ETAP 2

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 970 879,53  zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 1 675 247,60  zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

OPIS I CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie, położonych przy ul. Kołłątaja oraz ul. Żwirki i Wigury. Istniejące przegrody budynków nie spełniają aktualnie obowiązujących wymogów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród, w związku z czym przewidziano m.in. docieplenie elewacji (do głębokości fundamentów), docieplenie dachu budynków (dodatkowo docieplenie stropu w obrębie poddasza). Ponadto przewidziano wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie nowego pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej wraz z odwodnieniem oraz izolację pionową ścian fundamentowych do wysokości cokołu z odtworzeniem opaski budynków.

PLANOWANY EFEKT:

spadek emisji gazów cieplarnianych

– obniżenie kosztów utrzymania budynków

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków.