Środki zewnętrzne. Rozbudowa ul.Tarnogórskiej (drogi powiatowej klasy Z nr 9605S) w Siemianowicach Śląskich, na odcinku o długości 0,6 km od skrzyżowania z ul. Barlickiego do wiaduktu kolejowego.

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: ok. 3 600 000zł (poprzetargowo 1 800 000 zł)

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: ok. 1 800 000 zł (poprzetargowo 900 000 zł)

NAZWA PROGRAMU: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

OPIS PROJEKTU:

Doprowadzono drogę do parametrów technicznych odpowiadających drodze klasy Z i kategorii ruchu KR6. W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię jezdni i poboczy, przebudowano lub wybudowano zjazdy indywidualne i publiczne, wybudowano i przebudowano chodniki, wybudowano zatokę autobusową, kanalizację deszczową oraz przebudowano oświetlenie uliczne.