Jeśli szukasz garażu, weź udział w przetargu

5 sierpnia br. w siemianowickim magistracie odbędą się przetargi na najem wolnych garaży murowanych przy ul. K. Miarki 13 i ul. Powstańców 33 oraz przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod miejsce parkingowe (parking niekomercyjny) – ul. Dąbrowskiego 14.

Godzina przetarguadrespowierzchnia  w m2Kwota wadiumczynsz miesięczny (stawka wywoławcza)
9:00K.Miarki 13garaż murowany- 15,7075,36 zł31,40 zł
9:30Powstańców 33garaż murowany- 15,0072,00 zł30,00 zł
10:00Dąbrowskiego 14miejsce parkingowe
(parking niekomercyjny)- 18,00
32,40 zł13,50 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 30.07.2021 r.  w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:  ING Bank Śląski S.A. Siemianowice Śląskie nr 59 1050 1214 1000 0023 6886 0587.

Dowód wpłaty wadium uczestnik przetargu jest zobowiązany przedstawić komisji  przetargowej przed otwarciem przetargu. W tytule wpłaty należy wpisać adres oraz metraż  garażu. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na konto Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje oraz ogłoszenia przetargowe znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Lokalowej, tel. (32) 760-53-95.

[poll id=”3″]

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice