Przydatne informacje

Przydatne nr telefonów
112 – Alarmowe (Pogotowie, Policja, Straż Pożarna itp.)
991 – Pogotowie Energetyczne,
992 – Pogotowie Gazowe,
993 – Pogotowie Ciepłownicze,
994 – Pogotowie Wodociągowe,
32 760 54 00 – Biuro Obsługi Mieszkańców/Karta Seniora 60+
730 600 506 – Biuro ds. Seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32 765 62 00 centrala, sek. 32 765 62 16, mail: e-mail: mops@mops.siemianowice.pl, www.mops.siemianowice.pl
Usługi Opiekuńcze
Pomoc zakupowa dla osób starszych


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 220 01 80
Straż Miejska 986, 32 228 47 00
Policja 112, 47 853 12 01, 47 853 12 02
Kontakt z Komendą Miejską Policji w Siemianowicach Śląskich: tel: 47 85 312 01, 47 85 312 55, fax: 47 85 312 44, komendant@siemianowice.ka.policja.gov.pl.

Twój dzielnicowy
Lista aktualna dzielnicowych i rejonów w Siemianowicach Śląskich link

Urząd Miasta
Biuro Obsługi Mieszkańców/Karta Seniora 60+
32 760 54 00
Wszystkie aktualne nr telefonów link

Telefoniczne Dyżury Radnych
32 760 52 53, 32 760 52 50, 32 760 52 56
Kontakt z radnymi, za pośrednictwem Biura Rady Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
zmiany funkcjonowania urzędu od 1 lutego

Poradnik Informacyjny dla osób starszych link