Siemianowicka Karta Rodzinna

» ZNIŻKI REALIZOWANE NA SIEMIANOWICKĄ KARTĘ RODZINNĄ

Doceniając wartość i znaczenie Rodziny dla rozwoju każdej społeczności, a także trud opieki i wychowania dzieci, szczególnie w Rodzinach wielodzietnych Miasto Siemianowice Śląskie wprowadza Kartę Dużej Rodziny, jako element polityki rodzinnej promującej model Rodziny wielodzietnej. Spadek urodzeń i zmniejszająca się liczba mieszkańców w Polsce, w tym także w Siemianowicach Śląskich może stanowić w przyszłości główną barierę rozwojową, dlatego istotą Karty Dużej Rodziny jest przyznawanie jej nie ze względu na status materialny, ale ze względu na ilość wychowujących się w Rodzinie dzieci. Regulamin Karty ”Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”, wzór Karty i logo Programu określa Zarządzenie nr 1839/2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 lutego 2014r.

CELE PROGRAMU
Podstawowymi celami programu „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” jest zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych, ułatwienie tym rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu i rekreacji oraz promowanie pozytywnego wizerunku dużej Rodziny.

ADRESACI PROGRAMU
Program „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” skierowana jest do Rodzin wielodzietnych i Rodzin zastępczych wielodzietnych wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25.roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zamieszkałych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.

GDZIE POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek o wydanie Karty „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” wraz z załącznikami można pobrać i złożyć w Kancelarii Podawczej przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów.

GDZIE WYDAWANA JEST KARTA?
„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” wydawana jest imiennie i bezpłatnie w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 105 /Kancelarii Podawczejpo pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

CO DAJE KARTA DUŻEJ RODZINY?
Uprawnieni do korzystania z Karty „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” otrzymują:

  • 50% zniżki na zakup biletów wstępu (w stosunku do ceny biletu normalnego) na basen Pływalni Miejskiej oraz baseny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  • 50% zniżki na zakup biletów wstępu na płatne imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Siemianowickie Centrum Kultury,
  • 50% zniżki na zakup biletu wstępu do Muzeum Miejskiego,
  • 30% zniżki na ofertę miejskich jednostek organizacyjnych nie wymienioną wcześniej, zawartą w Porozumieniu z Urzędem Miasta oraz katalogu i cennikach powyższych jednostek.

PARTNERZY
Program „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” jest otwarty dla innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które wyrażą chęć przystąpienia do Programu. Stosowne porozumienia będą zawierane z podmiotami, jako „Partnerami” zgodnie z Uchwałą nr 422/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 września 2013r. oraz Zarządzeniem nr 1840/2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 lutego 2014r. (wzór porozumienia oraz formularz zgłoszenia dostępny w kancelarii podawczej Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich).

KATALOG zniżek i ulg w ramach Programu „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” dla osób uprawnionych będzie aktualizowany i publikowany na stronie internetowej Miasta Siemianowice Śląskie oraz na stronach internetowych instytucji miejskich oraz podmiotów, które przystąpią do Programu.

POTWIERDZENIEM przez jednostki, instytucje i podmioty faktu przyznania ulg dla osób uprawnionych, będzie informacja umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu oraz punktach kasowych.

Kontakt:
Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
ul. Michałkowicka 105,
parter, Kancelaria Podawcza
tel. (32) 760 53 53

Galeria