Dostępność

1. Prawo

– Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf

– Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf

2. Koordynatorzy dostępności

Koordynatorzy oraz Zespół do spraw dostępności:

 1. Pelka Aneta – koordynator do spraw dostępności architektonicznej,
  Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, II piętro, pokój nr 21,
  telefon: 32 760 52 15
 2. Fisior Adam – koordynator do spraw dostępności cyfrowej,
  Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, II piętro, pokój nr 203,
  telefon: 32 760 54 30
 3. Miland Sabina – koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej,
  Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, I piętro, pokój nr 109,
  telefon: 32 760 54 45

Skład Zespołu do spraw dostępności:

Pelka Aneta – koordynator do spraw dostępności architektonicznej,
Fisior Adam – koordynator do spraw dostępności cyfrowej,
Miland Sabina – koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej,
Robak-Charchan Iwona – członek Zespołu,
Jończyk Katarzyna – członek Zespołu,
Mrozek Artur – członek Zespołu,
Sobieraj Anna – członek Zespołu,
Nos Krzysztof – członek Zespołu,
Merta Adrian – członek Zespołu,
Nieszporek Elżbieta – członek Zespołu.

Kontakt:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie
e-mail: s_miland@um.siemianowice.pl
telefon: 32 760 54 45

Do pobrania:
Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatorów oraz Zespołu do spraw dostępności.
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/res/serwisy/pliki/26669068?version=1.0

3. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/res/serwisy/pliki/25629473?version=1.0

4. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/res/serwisy/pliki/26349146?version=1.0

5. Wnioski o zapewnienie dostępności
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/27607880

6. Wniosek o zapewnienie wskazanej we wniosku formy komunikacji z podmiotem publicznym

Na podstawie art. 6 ust. 3 ppkt d) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dostosowanie formy komunikacji Klienta z urzędem na wniosek.
pobierz aktywny formularz do wypełnienia

Zapraszamy do kontaktu

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie
Wydział Polityki Społecznej – Sabina Miland, telefon kontaktowy 32 760 54 45