Pomoc w przypadku zadłużenia czynszowego

  • Odpracowanie zaległości

Forma pomocy dla osób z zadłużeniem czynszowym, którzy złożą wniosek o zmianę świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe, oraz Ci, którzy w okresie 1 miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku na bieżąco opłacali czynsz lub opłatę za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągany dochód od wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących w danym lokalu za okres 3 miesięcy poprzedzających datę jego złożenia.

  • Ugoda ratalna

Kolejna forma pomocy dla osób z zadłużeniem czynszowym. W tym wypadku należy zwrócić się pisemną prośbą o rozłożenie zaległości na raty, dołączyć zarobki brutto/netto z  ostatniego miesiąca oraz co bardzo istotne opłacać bieżący czynsz. Zaniedbanie tego ostatniego skutkuje brakiem możliwości zawarcia ugody. Maksymalna liczba rat to 120. Zadłużenie będzie zmniejszało się w miarę regularnych wpłat rat zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  • Bank Zamiany Mieszkań

Jeżeli koszty najmowanego mieszkania  przekraczają możliwości finansowe najemcy, generując w ten sposób zadłużenie, może on zamienić je na mniejsze, tym samym zmniejszając koszty utrzymania, a zadłużenie np. rozłożyć na raty lub odpracować. Więcej informacji na stronie BIP.

  • Wodomierz

Zainstalowanie licznika sprawi, że najemca ponosi opłaty za faktycznie zużytą przez siebie wodę, a nie opłatę ryczałtową za 9m3/osobę.

Odnośniki do karty usług Platforma e-Usług Publicznych:

Wniosek o rozłożenie zadłużenia czynszowego na raty: https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/57578/wniosek-o-rozlozenie-zadluzenia-czynszowego-na-raty

Zamiana lokalu z kontrahentem: https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/25117/zamiana-lokalu-z-kontrahentem

Wniosek o wsparcie w związku z zadłużeniem: https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/57576/wniosek-o-wsparcie-w-zwiazku-z-zadluzeniem