Karta Seniora 60+

Założeniem Programu „Siemianowicka Karta Seniora 60+” jest wprowadzenie wszelkiego rodzaju ulg i bonifikat w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie oraz przez podmioty zewnętrzne.

Regulamin przyznawania i wydawania Karty Programu „Siemianowicka Karta Seniora 60+”, wzór Karty oraz logo Programu określa Zarządzenie nr 1030/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 grudnia 2015 r.

CELE PROGRAMU
Program „Siemianowicka Karta Seniora ma na celu włączenie osób starszych w życie społeczności lokalnej, zwiększenie ich aktywności i poprawie jakości życia. Działania podejmowane przez Gminę, są bardzo ważne, gdyż Seniorzy swoją aktywność skupiają wokół lokalnych inicjatyw.

ADRESACI PROGRAMU
Program „Siemianowicka Karta Seniora 60+” skierowana jest do mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy ukończyli 60 rok  życia i posiadają pełna zdolność do czynności prawnych.
(Regulamin przyznawania i wydawania Karty „Siemianowicka Karta Seniora 60+” w załączniku poniżej).

GDZIE WYDAWANA JEST KARTA ?
„Siemianowicka Karta Seniora 60+” wydawana jest imiennie i bezpłatnie w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 105 (parter, pok. 1) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

GDZIE POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?
Wniosek o wydanie „Siemianowickiej Karty Seniora 60+” można pobrać i złożyć w Kancelarii podawczej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 105 (parter, pok. 1) i jest on rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów.

UPRAWNIENIA
Uprawnieni do korzystania z Karty „Siemianowicka Karta Seniora 60+” otrzymują od Miasta Siemianowice Śląskie:

  • 50% zniżki na zakup biletów wstępu (w stosunku do ceny biletu normalnego) na basen Pływalni Miejskiej oraz baseny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  • 50% zniżki na zakup biletów wstępu na płatne imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Siemianowickie Centrum Kultury,
  • 50% zniżki na zakup biletu wstępu do Muzeum Miejskiego,
  • 30% zniżki na ofertę miejskich jednostek organizacyjnych nie wymienioną wcześniej, zawartą w Porozumieniu z Urzędem Miasta oraz katalogu i cennikach powyższych jednostek.

Program „Siemianowicka Karta Seniora 60+” jest otwarty dla innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które wyrażą chęć przystąpienia do Programu. Partnerem może zostać firma, instytucja, organizacja, która zaproponuje ulgi lub bonifikaty dla posiadaczy Karty Seniora. Stosowne porozumienia są zawierane z podmiotami, jako „Partnerami” zgodnie z Uchwałą nr 142/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2015r. oraz Zarządzeniem nr 1031/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 grudnia 2015.

Partnerzy Programu „Siemianowicka Karta Seniora 60+” dobrowolnie zobowiązują się do realizacji zniżek na swoje usługi lub oferowane produkty dla uczestników Programu „Siemianowicka Karta Seniora 60+”

Kontakt:
Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
ul. Michałkowicka 105, pok. 1
tel. (32) 760 53 53