Tłumacz języka migowego

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie

Tłumacz języka migowego online:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapewnia bezpłatną usługę tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego zapewniamy swym Klientom we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz poprzez stronę internetową pod adresem:

https://tlumacz.migam.org/miasto_siemianowice_slaskie

Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Z tłumacza języka migowego online można skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać bądź można połączyć się z dowolnego miejsca w godzinach urzędowania przez stronę internetową. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza w siedzibie Urzędu powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Kancelarii Podawczych bądź poinformować pracowników Urzędu o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Pracownicy urzędu w parę minut udostępnią Państwu kontakt z tłumaczem języka migowego i pomogą w załatwieniu sprawy urzędowej.

Urząd jest czynny:
w poniedziałek od 7.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 14.00
za wyjątkiem:
Referatu Świadczeń (ul. Wyzwolenia 17 – budynek Powiatowego Urzędu Pracy), który pracuje:

– w poniedziałek od 7.00 do 16.00,

– we wtorek, środę i czwartek od 7.00 do 14.00,

– w piątek od 7.00 do 13.00.

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zajmuje się między innymi:

 1. w dziedzinie komunikacji: rejestracją pojazdów, wydawaniem prawa jazdy,
 2. w dziedzinie dróg: budową, remontami, oświetleniem dróg powiatowych, miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,
 3. w dziedzinie edukacji: wypłatą stypendiów, nadzorem nad placówkami oświatowymi,
 4. w dziedzinie budownictwa: rejestracją dzienników budowy lub rozbiórki, wydawaniem decyzji dla inwestorów o pozwolenie na budowę,
 5. w dziedzinie spraw społecznych: współpracą z organizacjami pozarządowymi, poradnictwem dla osób z niepełnosprawnościami, nieodpłatną pomocą prawną, opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, wydawaniem Kart Dużej Rodziny, Siemianowickiej Karty Rodzinnej 3 i więcej oraz Karty Seniora 60 plus, wypłatą świadczeń,
 6. w dziedzinie spraw obywatelskich: sprawami związanymi z meldunkiem i wydaniem dowodu osobistego,
 7. w dziedzinie spraw mieszkaniowych: przydziałem mieszkań, wynajmem lokali użytkowych.
 8. w dziedzinie spraw komunalnych: zezwoleniami na zbieranie/przetwarzanie/ wytwarzanie odpadów, opłatami za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego: rejestracją noworodków oraz zgonów,
 10. w dziedzinie ochrony środowiska: wydawaniem kart wędkarskich, dotacjami do zmiany ogrzewania oraz programem Czyste Powietrze.

Więcej informacji o zakresie działalności Urzędu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce organizacja. Po kliknięciu na nazwę wydziału otworzy się jego strona www, na której znajdziecie Państwo m.in. dane teleadresowe wydziału, nazwiska pracowników i godziny obsługi mieszkańców.

 • Tłumacz języka migowego na wniosek

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, bezpłatnie zapewnia wszystkim osobom uprawnionym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.
Osoba chcąca skorzystać z innej metody komunikowania się niż PJM, powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie
(z wyłączeniem sytuacji nagłych) oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, to jest:

 • system językowo migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie wniosku:
pobierz aktywny formularz do wypełnienia

i złożenie go w jeden z poniższych sposobów:

 • elektronicznie na adres e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • wysyłając faks na numer 32 760 52 80,
 • pocztą na adres Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41 – 100 Siemianowice Śląskie,
 • osobiście w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Informacja dotycząca pętli indukcyjnych.

W Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie zainstalowane są pętle indukcyjne.
Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu.
Klienci Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, którzy korzystają z aparatów słuchowych, mogą już komfortowo załatwiać swoje sprawy.

Lokalizacje pętli indukcyjnych w budynkach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

 1. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10,
 2. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105,
 3. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 1,
 4. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Edukacji
  Al. Sportowców 1,
 5. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Referat Świadczeń, ul. Wyzwolenia 17.

Miejsca w budynkach Urzędu, w których podłączone są pętle indukcyjne oznaczone są takim piktogramem

Obrazek oznaczający pętlę indukcyjną

Pętla indukcyjna

Każdy klient, który podczas załatwiania spraw urzędowych zgłosi pracownikowi Urzędu Miasta potrzebę skorzystania z pętli indukcyjnej otrzyma takie wsparcie.

Więcej informacji na temat dostępności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdą Państwo w deklaracji dostępności.

Deklaracja Dostępności