Orzekanie o niepełnosprawności

Orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Siemianowic Śląskich zajmuje się Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Szkolnej 17, parter, pokój nr 7, tel. 32 765 62 07
Przewodnicząca Zespołu – Anna Rusin.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia
o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności.

Miejski Zespół wydaje również legitymację osoby niepełnosprawnej dla osób, które posiadają prawomocne i ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności
oraz kartę parkingową.

Więcej informacji oraz formularze znajdą Państwo na stronie  www.mops.siemianowice.4bip.pl