Rozdział mieszkań do remontu kapitalnego

» SPRAWDŹ AKTUALNE INFORMACJE

Osoby, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, znajdujące się na liście oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego, a zainteresowane przydziałem lokalu do remontu we własnym zakresie, mogą brać udział w rozdziałach mieszkań do remontu. Informacja dot. terminu rozdziału udostępniana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w miejscu ogólnie dostępnym tj. przed drzwiami budynku Urzędu Miasta, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie.

Osoby zainteresowane zapoznają się  ze stanem technicznym lokalu podczas godzin dostępności/otwarcia lokalu (wskazany w harmonogramie dzień i godzina otwarcia mieszkania w celu dokonania oględzin), w przypadku zainteresowania danym lokalem mieszkalnym należy złożyć pismo do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, w którym należy wskazać adres lub adresy (maksymalnie pięć) danego lokalu wraz z oświadczeniem o posiadaniu środków na jego remont. Przydział mieszkania realizowany jest zgodnie z kolejnością wniosku na liście oczekujących na przydział mieszkania.