Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu (tj. umowa najmu, akt własności, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) oraz uzyskującym niskie dochody, ale również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego gdy prowadzisz:

  • gospodarstwo jednoosobowe – nie może przekraczać kwoty 2.538,46 zł,
  • gospodarstwo wieloosobowe (tzn. prowadzisz je wspólnie z małżonkiem oraz innymi osobami stale z Tobą zamieszkującymi) – nie może przekroczyć kwoty 1.903,85 zł. Jest to kwota przypadająca na jedną osobę.

Mieszkanie musi także spełniać kryteria powierzchniowe. Oznacza to, że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

Limity powierzchni mieszkania

Liczba osób w gospodarstwie domowymPowierzchnia normatywnaPowierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczeniaPowierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba35 m245,5 m252,5 m2
2 osoby40 m252,0 m260,0 m2
3 osoby45 m258,5 m267,5 m2
4 osoby55 m271,5 m282,5 m2
5 osób65 m284,5 m297,5 m2
6 osób70 m291,0 m2105,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Odnośniki do karty usług Platforma e-Usług Publicznych:

Przyznanie dodatku mieszkaniowego: https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/25086/przyznanie-dodatku-mieszkaniowego

Przyznanie dodatku energetycznego: https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/49891/przyznanie-dodatku-energetycznego