Biuro ds. Seniora

Urząd Miasta, ul. Jana Pawła II 1

kontakt:
b_luczak@um.siemianowice.pl,
tel. 32 765 62 99, tel. 730 600 506

Zadania Biura to m.in.:

 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem gminnego
 • systemu wspierania osób starszych,
 • realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej, w tym przeciwdziałania marginalizacji
 • społecznej starszych mieszkańców Siemianowic Śląskich
 • koordynacja i realizacja działań podejmowanych przez gminę na rzecz aktywizacji i integracji Seniorów w ramach programów i projektów społecznych
 • diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie usług i działań na rzecz
 • osób starszych na terenie miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, wdrażaniem, koordynowaniem,
 • monitorowaniem oraz ewidencjonowaniem ogólnomiejskich programów i projektów
 • w zakresie polityki senioralnej,
 • inicjowanie i realizacja dobrych praktyk na rzecz seniorów,
 • współpraca z organizacjami senioralnymi, działającymi na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Numery telefonów Urzędu Miasta link