Przydatne Adresy

Pogotowie Ratunkowe
ul. Dąbrowskiego 13
tel.: 999, 112 (z tel. komórkowych)
Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna i wyjazdowa: 32 428 78 84

Ministerstwo Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
http://www.nfz.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn.–pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel.: 22 532 82 50
faks: 22 532 82 30
http://www.rpp.gov.pl/
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel.: 116 111
http://www.116111.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel.: 800 12 12 12
http://www.brpd.gov.pl/
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
800 12 00 02