Setne urodziny pani Marty

100-latka podchodzi do gości

Prezydent Rafał Piech wraz z kierownik USC Magdaleną Mietłą złożył dzisiaj wizytę wyjątkowej, siemianowickiej jubilatce. Pani Marta Jadwiga Janos świętowała bowiem swoje setne urodziny.
Sędziwa bohaterka uroczystości wraz z kwiatami oraz serdecznymi życzeniami zdrowia i pogody ducha odebrała, upamiętniający niezwykły dzień, list gratulacyjny włodarza miasta. Znalazły się w nim m.in. następujące słowa:
„Dane było Pani uczestniczyć w wydarzeniach zarówno szczególnie doniosłych , jak i wyjątkowo trudnych, stawiających przed Panią i współczesnymi niezwykłe wyzwania. Jestem pełen szacunku i podziwu dla ogromnego hartu, z jakim trwała Pani przez te, naznaczone tyloma dziejowymi burzami, lata.
Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem, niosącym nam wszystkim naukę życia. Jan Paweł II wskazywał, że „Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć”. Pani Marto, dzisiejszy Jubileusz wskazuje, że to zadanie z sędziwym wiekiem związane, potrafi Pani wypełniać, jak mało kto.”

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

foto: Wojciech Mateusiak