„Policz i nie przelicz się!”

Szanowni Konsumenci,

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza skłania do zwiększonej aktywności inwestycyjnej. Niskie stopy procentowe zachęcają do zakupu mieszkania lub domu na kredyt, a także do lokowania oszczędności np. w akcje, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne, czy kryptoaktywa.
Dlatego też, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, chcąc zwrócić uwagę konsumentów na realne i potencjalne ryzyka z tym związane, od 6 września rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną „Policz i nie przelicz się!” .

Plakat akcji

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami prowadzonej przez UOKiK kampanii, w tym materiałami audio-wizualnymi – https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17779

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Beata Zwyrtek, Miejski Rzecznik Konsumentów