„Szarotka” świętowała 110-lecie

Wręczenie listu gratulacyjnego od prezydenta miasta

W sobotę 25 września w odświętnie wystrojonej sali domu działkowca ROD „Szarotka odbył się przełożony z roku 2020 (ze względu na pandemię) jubileusz110-lecia powstania ogrodu oraz przypadający na ten rok 40-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. Na uroczystość zostali zaproszeni goście z Urzędu Miasta oraz z Okręgowego Zarządu PZD. Prezydenta Miasta reprezentowała Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Elżbieta Nieszporek. Z ramienia OZŚL przybyli: Członek Krajowej Rady, Koordynator dla miast Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śl. -Jan Kwiatkowski, Instruktor Ogrodowy przy OZŚL. – Dominika Wojciechowska oraz Przewodniczący Siemianowickiego Kolegium Prezesów – Jan Maj. Efektownym występem artystycznym uroczystość rozpoczęła grupa cheerleaderek zespołu „Skandal” z Będzina, po czym przybyłych gości i działkowców powitał Prezes Ogrodu Jan Wargacki. Zgodnie z programem części oficjalnej przedstawił krótką historię obu jubileuszy. Następnie Elżbieta Nieszporek odczytała „List Gratulacyjny” przekazany dla działkowców od Prezydenta Miasta. Przedstawiciele Okręgowego Zarządu wręczyli na ręce prezesa okazałe puchary dla ogrodu ufundowane przez Krajową Radę oraz Okręgowy Zarząd wraz z dyplomami. Zasłużeni działkowcy zostali odznaczeni związkowymi odznaczeniami: Za Zasługi dla PZD – Adam Rzepiak, Czesław Głuch i pośmiertnie – Marian Bobrzyk. Złotą Odznaką – Andrzej Burczyk, Krzysztof Czyżewski i pośmiertnie – Józef Hruby. Brązową Odznaką – 10 osób: Aniela Wentowska, Sylwester Szczepanik, Piotr Kałczak, Elżbieta Bruch, Sławomir Góras, Przemysław Ficek, Krzysztof Kozioł, Zdzisława Kukurowska, Mariola Koszowska,Elżbieta Michalec. Rozstrzygnięty został konkurs „Działka Roku 2021”. Laureatami zostali ex aequo Iwona Wargacka działka157 i Olimpia Szczepanik działka 137. Dyplomami uhonorowano także działkowców, którzy zajęli dalsze miejsca. Każdemu uczestnikowi wręczono upominki w postaci jubileuszowych statuetek wraz z gadżetami. Po ceremonii wręczenia nagród na salę wjechały z palącymi się racami torty urodzinowe. Do symbolicznego rozkrojenia prezes poprosił przybyłych gości. Lampką szampana wzniesiono toast i odśpiewano „Sto Lat” a w zasadzie ” Dwieście Lat”. Po części oficjalnej wszystkich zaproszono do zabawy tanecznej, która trwała do późnych godzin nocnych.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Jan Wargacki