Konsultacje społeczne – skład i działanie Komitetu Rewitalizacji

Zawiadamia się o rozpoczęciu przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ponownych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

O konsultacjach zawiadamia się na 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia. Ogłoszenie i obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie o zasięgu lokalnym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje prowadzone będą w dniach od 18 lutego 2022 r. do 22 marca 2022 r. w następujących formach:

1) składanie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2) spotkanie przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku;

3) ankieta przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Klomby kwiatowe na rynku, pomnik powstańców, w głębi budynek ratusza
Ratusz Miejski

Szczegóły, w tym termin wnoszenia uwag, zasady organizacji spotkania oraz publikacji ankiety, zostały opisane w treści ogłoszenia dostępnego w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007 oraz poniżej.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

wprowadzający: Ireneusz Banaczyk