Zaproszenie do udziału w badaniu

Logo PFRON - napis:PFRON i rysunek tulipana
Logo PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zaprasza osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Celem badania jest rozpoznanie jakiego rodzaju technologii wspomagających najbardziej Państwo potrzebują oraz czy są Państwo zainteresowani ich wypożyczeniem.

Ankieta jest aktywna do 19 sierpnia 2022 r.

Link do ankiety: https://bit.ly/3Qhinhj 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Autor:

  • Sabina Miland, Wydział Polityki Społecznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska