Szukasz pomocy prawnej? Nie jesteś sam!

Plakat nieodpłatna pomoc prawna
Plakat nieodpłatna pomoc prawna

Do końca 2018 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej mogły korzystać osoby, które spełniały określone warunki. Sytuacja uległa jednak zmianie i to na lepsze! Od 1 stycznia br. znowelizowane przepisy umożliwiają korzystanie z tej formy pomocy każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej. Tego typu wsparcie jest także dostępne w Siemianowicach Śląskich. Jak to wygląda w praktyce?

Nowe przepisy – zwiększenie dostępu do pomocy prawnej

Jak podkreśla mec. Agnieszka Modrzejewska-Potaczek, nowe przepisy znacznie ułatwiają dostęp do bezpłatnych porad. – System jest teraz bardziej elastyczny i obejmuje także te osoby, które w ramach wcześniej obowiązujących przepisów, nie spełniały wymogów określonych przez ustawę – podkreśla radczyni prawna, pracująca w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Jak uzyskać wsparcie?

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na wizytę. Następnie należy przyjść w umówionym dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem, do punktu w wybranej miejscowości. – Musimy pamiętać, że na podstawie nowych przepisów, złożenie oświadczenia, że nie ma się możliwości poniesienia kosztów płatnej pomocy prawnej jest niezbędnym warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Dlatego każda wizyta zaczyna się podpisaniem tego dokumentu – zaznacza mec. Agnieszka  Modrzejewska-Potaczek.

Dobra informacja jest taka, że zakres świadczonych porad prawnych jest dość szeroki i obejmuje m.in.: sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

– Przychodząc do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej możemy liczyć na poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego lub przygotować projekt pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. W przypadku trudnej sytuacji finansowej otrzymamy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także mediacje – mówi Renata Czerwińska, koordynująca pomoc prawną w Stowarzyszeniu Sursum Corda.

W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Siemianowicach Śląskich

I. Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

1. w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Pszczelnicza 10, czynny w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 9.30 do 13.30, w środę i piątek w godzinach od 15.00 do 19.00

II. Pozostałe punkty:

2. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 17, czynny w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 8.00 do 12.00, oraz czwartek w godzinach od 13.00 do 17.00

3. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Wyzwolenia 17, czynny w poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00, we wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00, w środę w godzinach od 11.00 do 15.00, oraz piątek w godzinach od 7.30 do 11.30

Harmonogram pracy punktów na terenie Miasta Siemianowice Śląskie dostępny na stronie www.siemianowice.pl. Rejestracja na wizyty pod telefonem (32) 760 54 61 oraz (32) 760 53 90 lub przez Internet: npp@um.siemianowice.pl.

ulotka nieodpłatna pomoc prawna
ulotka nieodpłatna pomoc prawna
ulotka nieodpłatna pomoc prawna 2
ulotka nieodpłatna pomoc prawna