Świadczenia Rodzinne

ul. Wyzwolenia 17,
tel. 32 730 11 68 (69)

Referat Świadczeń zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o:

 1. przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 1. przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 2. przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 3. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 4. przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 5. przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
 6. przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 7. przyznanie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego
  zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 8. przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
 9. przyznanie prawa świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polski, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Powyższe wnioski należy pobrać i składać w Kancelarii Referatu Świadczeń przy ul. Wyzwolenia 17 w godzinach:

poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-czwartek: 7.00-14.00
piątek: 7.00-13.00

Druki wniosków można pobrać pod adresem:
https://peup.siemianowice.pl/#!/katalog/44/114/zdrowie-i-sprawy-spoleczne/25545/pomoc-spoleczna-swiadczenia-rodzinne-zasilki/wszystkie/priorytet
https://peup.siemianowice.pl/#!/katalog/44/10440/nieruchomosci-lokale-mieszkalne-i-uzytkowe/10442/gospodarka-lokalami-mieszkalnymi/wszystkie/priorytet

Wszelkich informacji w sprawach świadczeń rodzinnych można uzyskać również telefonicznie:

Kancelaria nr tel. 32 730 11 68 (69)

świadczenia rodzinne – nr tel. 32 730 11 63/65

świadczenia opiekuńcze – nr tel. 32 730 11 62

zasiłki pielęgnacyjne – nr tel. 32 730 11 66

funduszu alimentacyjny – nr tel. 32 32 730 11 71

dodatki mieszkaniowe – nr tel. 32 32 730 11 67/72