Pomoc prawna/obywatelska drogą środków komunikacji na odległość (Aktualizacja)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zaktualizowało swój komunikat  z dnia 12 marca 2020 r. w zakresie zasad udzielania świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie zdalnym.

Nowym rozwiązaniem jest, iż w uzasadnionych przypadkach osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie świadczenia wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon.

Wzór obowiązującego wniosku w załączeniu.

Aktualna treść stanowiska MS i zaktualizowane procedury są na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Kontakt:
(32) 760 54 61 oraz (32) 760 53 90 lub
npp@um.siemianowice.pl

Autor:

  • autor: Joanna Janiga-Komraus / Wydział Polityki Społecznej UM