Безкоштовна юридична допомога для іноземців / Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców

Ulotka informacyjna w języku polskim i obcym

Uprzejmie informujemy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać również CUDZOZIEMCY. Organizacja pozarządowa na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, realizująca na terenie miasta usługę bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego dodatkowo świadczy usługi w ww. zakresie w języku ukraińskim oraz rosyjskim. Tego typu wsparcie jest adresowane dla cudzoziemców zamieszkujących w województwie śląskim.

Materiały wideo w języku polskim oraz ukraińskim o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez cudzoziemców są zamieszczone odpowiednio na stronach:

  1. Wersja ukraińska: https://drive.google.com/file/d/17mfZtek2Z2WsjQtfD4uFicsTzz35Kq7O/view
  2. Wersja polska: https://drive.google.com/file/d/1oPv7KG5aOFiALfdy-DgkKPk5Fhg6hjlv/view

Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu 514-797-671.

Przypominamy, że bezpłatna pomoc prawna z uwagi na stan obostrzeń nadal udzielana jest wyłącznie przez telefon.

Więcej informacji o tym jak skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie:

https://www.siemianowice.pl/miasto/dokumenty/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo.1424/

Autor:

  • Joanna Janiga-Komraus