Kampania informacyjna NPP/PO Stowarzyszeń DOGMA, SURSUM CORDA w mediach społecznościowych

Książka z Paragrafem na okładce i lupą powiększającą
Książka z Paragrafem na okładce i lupą powiększającą

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że na terenie miasta Siemianowice Śląskie świadczenie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej realizuje organizacja pozarządowa “SURSUM CORDA”, natomiast świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego realizuje Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego “DOGMA”.

W celu ułatwienia dostępu do pomocy prawnej i obywatelskiej, dodatkowo stowarzyszenia te uruchomiły internetową kampanię informacyjną, gdzie między innymi na profilu Facebook ww. stowarzyszeń mogą Państwo uzyskać wiele przydatnych informacji.

Poniżej zamieszczamy linki z materiałami przygotowanymi przez organizacje pozarządowe, które w Siemianowicach Śląskich realizują wspomniane zadanie publiczne:

1. https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/

2. https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/

Więcej informacji o tym jak skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej można znaleźć również na stronie:

http://www.siemianowice.pl/miasto/dokumenty/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo.1424/

Autor:

  • Joanna Janiga-Komraus