Mysłowicka z nowym skwerem

Zakończono budowę skweru w okolicy ulic Mysłowickiej i Słowackiego. Nowo powstała przestrzeń miejska została przystosowana zarówno do aktywnej rekreacji, jak i spokojnego wypoczynku. Na skwerze mieszkańcy będą mogli skorzystać z placu zabaw oraz siłowni z dziewięcioma urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W ramach zagospodarowania terenu powstały również chodniki, uporządkowano zieleń, zamontowano energooszczędne oświetlenie parkowe oraz elementy małej architektury w tym ławki, kosze na śmieci, poidełko i stojak na rowery. Od strony ulicy Słowackiego, w okolicach Szkoły Podstawowej nr 11, powstało wyniesione przejście dla pieszych poprawiające bezpieczeństwo przechodniów. 
Zadanie realizowane było w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego zanim rozpoczęły się prace budowlane, na mocy podpisanej umowy, ich wykonawca został zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej będącej podstawą przeprowadzenia inwestycji. Wykonanie całości zadania wyniosło 688.800 zł.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice