Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców / Бесплатная помощь иностранцам / Free help for foreigners

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców banner
Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców banner

Informujemy, że w Katowicach przy ul. Reymonta 22/2 działalność rozpoczął Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców. W ramach działalności ośrodka udzielana jest nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców б​есплатная помощь иностранцам/free help for foreigner zamieszkałych w województwie śląskim, w tym także dla cudzoziemców naszego miasta. Celem ośrodka jest wsparcie obcokrajowców w zakresie rozwiązywania problemów administracyjnych i prawnych w tym również z legalizacją pobytu i prawem pracy. Ponadto instytucja oferuje bezpłatną pomoc tłumacza i psychologa oraz organizuje szkolenia ułatwiające przystosowanie się i integrację cudzoziemców w Polsce, zapewnia również wsparcie dla zagranicznych studentów poprzez opiekę mentora.

Dodatkowo uruchomiona została INFOLINIA +48 32 630 45 99 w języku polsko-rosyjsko-angielskim.

Если у Вас какой-нибудь вопрос или Вы хотите записаться на встречу, приглашаем связаться с нами: инфолиния +48 32 630 45 99.

If you have any questions or would like to book an appointment, please contact us and we will be happy to help you: Telephone customer service +48 32 630 45 99.
 

Więcej informacji na stronie Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców www.owc.org.pl.

Uwaga: wszystkie działania i usługi Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców są bezpłatne.

* Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Autor:

  • Joanna Janiga-Komraus