Przekaż 1 procent dla organizacji

Przypominamy, że jak co roku przygotowując indywidualne rozliczenie podatkowe można podzielić się 1% z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Siemianowic Śląskich. Zachęcamy do wspierania lokalnie!!!

Organizacje pozarządowe działające na terenie Siemianowic Śląskich, które posiadają status OPP – organizacji pożytku publicznego a jednocześnie pomagają w rozliczaniu zeznań podatkowych (bezpłatnie) to:

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa  NOWY DOM tel w tej sprawie. 503 135 766, e-mail st.nowydom@wp.pl ,

Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „IMPERIUM SŁOŃCA” e-mail:  imperium.slonca@wp.pl , tel. 32 228 29 81

Fundacja PIASTUN-Wyrównywanie Szans tel. 32 376 42 00, mail. biuro@fundacjapiastun.plwww.fundacjapiastun.pl

Poniżej przedstawiamy siemianowickie organizacje, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego, można przekazać 1% podatku przy rocznym rozliczeniu.

FUNDACJA PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS 

Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi działania na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu. Prowadzi świetlicę dla dzieci, zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia komputerowe dla seniorów. Prowadzi również akcje charytatywne, kiermasze, bazarek z których pozyskane środki przekazywane są indywidualnie potrzebującym wsparcia chorym.  Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie. www.fundacjapiastun.pl 

KRS 0000292978

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „IMPERIUM SŁOŃCA”

Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych często jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej. https://imperiumslonca.pl 

KRS 0000052362 

SPORTOWY KLUB TANECZNY „FLAMENCO” 

Prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy i turnieje tańca towarzyskiego. http://sktflamenco.com  

KRS 0000105482

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SIEMIANOWICZANKA” SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  

Piłkarski klub sportowy, promujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia. http://ciaciana.eu 

KRS 0000119986

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „SZAFRAN” 

Prowadzi zajęcia dla osób dorosłych zmagających się z chorobą alkoholową i ich rodzin oraz  świetlicę środowiskową dla dzieci – Szafranki. Całość środków przekazanych z 1% przeznaczone jest na jej prowadzenie świetlicy dla dzieci. Stowarzyszenie działania na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych. www.szafran.rzsa.pl 

KRS 0000167689

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WODNIK” Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

– promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie swojej dwudziesto-kilkuletniej działalności z grona jego wychowanków wyrosło wielu medalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek i zawodników kadry narodowej Polski. www.ukswodnik.pl 

KRS 0000227483

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM

Promuje ideę tworzenia rodzin zastępczych. Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia nowego domu dla dzieci w potrzebie. www.nowydom.org.pl 

KRS 0000240167

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK „RAZEM”

Amazonki pomagają kobietom chorym na raka piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie. www.amazonki.slask.pl 

KRS 0000284727

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „LODOŁAMACZ” 

Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich serc, zwracając uwagę na najmłodszych niepełnosprawnych – dzieci. www.lodolamacz.ubf.pl 

KRS 0000357375

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE „PRO MERITUM”

Promuje działania społeczne i edukacyjne wśród młodzieży szkolnej, skierowane do dzieci i seniorów. Nagradzane i wyróżniane za działania wolontariatu. www.promeritum.org 

KRS 0000380964

STOWARZYSZENIE NOWA NADZIEJA

Prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu chorych na stwardnienie rozsiane. 

KRS 0000585253    

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA Hufiec w Siemianowicach Śląskich. 

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowicach Śląskich.

KRS 0000273051

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI. 

Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu społecznemu.

Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie

KRS 0000012847

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Koło Siemianowice Śląskie działa na rzecz bezdomnych, m.in. prowadzi noclegownię.

Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

KRS 0000069581

POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ 

Oddział Siemianowice Śląskie krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój.

Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

KRS 0000189430

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OSP Siemianowice Śląskie działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych.

Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie.

KRS 0000116212

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi klub dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych.

Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

KRS 0000131323

ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS 

Koło Siemianowice Śląskie prowadzi działania na rzecz rodzin wielodzietnych. Koło Siemianowickie organizuje zawody sportowe,

imprezy kulturalne, angażuje się w działalność społeczną.

Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

KRS 0000279928