Projekty edukacyjne w podstawówkach

Właśnie zakończyła się realizacja dwóch  projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych pod nazwami: Akademia Kompetencji i Umiejętności oraz Kompetencje na przyszłość. W ramach tych projektów wartych ponad 950 000 zł  szkoły podstawowe nr 3,5,6,11,20 wyposażyły swoje pracownie w nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć matematyczno – przyrodniczych np.: szkielety brył geometrycznych, koła magnetyczne – do nauki ułamków, różne przyrządy do pomiarów wielkości fizycznych , mikroskopy, globusy, preparaty biologiczne, szkielety, fantomy, szkło laboratoryjne, odczynniki. Ważną pomocą są też zakupione laptopy, tablice interaktywne,  rzutniki. Uczniowie korzystali z ciekawych zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody, komputerowych, języka angielskiego zarówno poszerzających wiedzę, jak i wyrównawczych. Nauczyciele korzystali ze szkoleń.

Podstawówki, które nie uczestniczyły w tych projektach rozpoczynają realizację Siemianowickich SmartLabów.  A więc  w SP: 1, 4, 8, 9, 16 zostaną utworzone w nowoczesne pracownie SmartLabów wyposażone  w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt komputerowy . Nauczyciele będą uczestniczyli w szkoleniach, a uczniowie w interdyscyplinarnych zajęciach dodatkowych. Z pewnością moc emocji, wiedzy i umiejętności w zakresie zjawisk przyrodniczo –  fizycznych dzieci  doświadczą w Centrum Nauki Kopernik . Budżet tego projektu to blisko 915 000 zł.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice