Przyjmowanie wniosków z programu „Rodzina 500+”

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie – Referat Świadczeń przypomina, iż przyjmowanie wniosków z programu „Rodzina 500+” na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający 01.06.2021r. – 31.05.2022r.) rozpocznie się: – od 1 LUTEGO 2021r. drogą elektroniczną, – od 1 KWIETNIA 2021r. w przypadku wniosków papierowych, składanych drogą tradycyjną. Złożenie wniosku kompletnego i prawidłowo wypełnionego do dnia 30 kwietnia 2021r. daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia wychowawczego. Oznacza to przyznanie oraz wypłatę środków do 30 czerwca br. Wnioski elektroniczne składamy za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. W trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

WAŻNE! W przypadku gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie. Przepisu nie stosuje się w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Wojewoda ustali, że w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustala prawo do świadczenia wychowawczego.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice