Akcja „SUPERPŁYWAK 2021” rusza JUTRO !!!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich już od jutra (15.02.) zaprasza do udziału w XV edycji Akcji „SUPERPŁYWAK 2021” organizowanej na basenie Kompleksu Sportowego „Michał”.

Głównym celem Akcji jest  popularyzowanie pływania oraz propagowanie zdrowego trybu życia poprzez systematyczny udziału społeczeństwa naszego miasta i regionu w rekreacji ruchowej. 

Udział jest bardzo prosty i w całości oparty na odpowiedzialnym i uczciwym podejściu uczestników.

Akcja przeprowadzana jest w czasie godzin ogólnodostępnych na basenie. Każda osoba (umiejąca pływać, bez względu na wiek) odwiedzająca obiekt, która wyraziła chęć udziału w Akcji poprzez akceptację regulaminu oraz wypełnienie karty zgłoszenia i kupując bilet ma prawo zgłosić ratownikowi przepłynięty w danym dniu dystans (tym samym włącza się do akcji). W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

Ratownik umieszcza dane osoby oraz pokonany dystans na liście uczestników, która będzie aktualizowana w każdy poniedziałek nowego tygodnia. Przez cały czas trwania Akcji sumuje się przepłynięty dystans każdego uczestnika.

Akcja trwa do końca 2021 roku. Każda osoba, która pokona w ciągu roku, odpowiednio dystanse: 60 km, 120 km lub180 km, uzyska tytuł brązowego, srebrnego lub złotego „Superpływaka 2021”

Na początku 2022 roku odbędzie się podsumowanie Akcji oraz nagrodzenie najsystematyczniejszych uczestników.

Współorganizatorem Akcji jest firma Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. 

Systematyczność oprócz umiejętności pływania jest właściwie gwarantem sukcesu. 

I Ty możesz zostać „SUPERPŁYWAKIEM 2021”

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice