Brązowa Tarcza w rankingu „Perspektyw” dla III LO w ZSTiO Meritum

Kryteria w najbardziej prestiżowym i opiniotwórczym Rankingu Liceów i Techników Perspektywy, jak możemy przeczytać na stronie http://perspektywy.pl/portal/ „to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%)”.

Cieszymy się z faktu, że w ogólnopolskiej czołówce liceów znalazła się siemianowicka szkoła III LO im. Piotra Kołodzieja w ZSTiO MERITUM.

Przyznanie Brązowej Tarczy przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE)
i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad stanowi ogromne wyróżnienie dla naszego
III LO w MERITUM.

Ranking „Perspektyw” jest adresowany do uczniów i ich rodziców, którzy muszą podjąć decyzję dotyczącą wyboru szkoły średniej, ma być pomocny w wyborze liceum lub technikum, „które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.”

Jeśli jesteś ósmoklasistą i szukasz szkoły, w której mógłbyś:

– mądrze zdobywać wiedzę w interesujących Cię dziedzinach życia,
– efektywnie i zrównoważenie wykorzystywać najnowsze technologie z pożytkiem dla Twoich zainteresowań, nabywania umiejętności i poszerzania wiedzy,
– wykorzystywać drzemiącą w tobie kreatywność, pasję i zaangażowanie do realizacji swoich marzeń i celów życiowych,
– budować zespoły i pracować w grupie,
– wykorzystywać inteligencję emocjonalną do wzmacniania swojej elastyczności, skutecznej komunikacji i gotowości do stałego samokształcenia się przez całe życie.

Odpowiedź jest jedna – zapraszamy do klasy językowo-informatycznej (Kompetencji Przyszłości) w III LO w ZSTiO „MERITUM”!

III Lszkoła wychodząca naprzeciw potrzebom młodzieży, poprzez realizację wielu programów kulturalno-edukacyjnych, gdzie młodzież rozwija swoje pasje realizując wiele projektów społecznych, uczestniczącw różnych zajęciach pozalekcyjnych i atrakcyjnych cyklicznych imprezach, współpracując ze środowiskiem lokalnym poprzez działalność Klubu Młodego Wolontariusza Merit oraz Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego PRO MERTUM.Realizujemy wiele programów ogólnopolskich, a do wielu zaszczytnych tytułów potwierdzających wysoką jakość działania placówkidołączamyBrązową Tarczę.

Warto wspomnieć, że Technikum nr 2 w ZSTiO MERITUM , kształcące w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik rachunkowości i technik ekonomista, już dwukrotnie w 2016 r. i 2019 r. zostało wyróżnione przez Perspektywy Srebrną Tarczą, co świadczy o wysokim poziomie zdawalności egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. W tegorocznym rankingu siemianowickie Technikum nr 2 znalazło się w Rankingu maturalnym.

ZSTiO MERITUM to doskonałe miejsce do nauki w przyjaznej atmosferze okraszonej wieloletnią tradycją, wzbogaconą o nowoczesne metody nauczania, także poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, to idealne miejsce do rozwijania pasji i talentów.

Podczas uroczystej gali rankingu pani Anna Budzanowska, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przypomniała, że „Ten ranking jest tworzony w oparciu
o twarde dane i dlatego jest skarbnicą wiedzy, która pomaga uczniom i ich rodzicom we właściwych wyborach dalszej ścieżki kształcenia”
.

W rankingach znalazło się ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, a wśród nich siemianowickie III LO i Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM.

Informacje opublikowane zostały na portalu edukacyjnym:
www.licea.perspektywy.plwww.technika.perspektywy.pl.

Młodzieży i nauczycielom MERITUM gratuluję wyróżnienia.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice